Cenník

(Marian Faško, IČO: 46094628)

Seven Taxi Brezno

Jazda: 1.20€/km
Min.jazdné: 3,00€
Mazorník: 4,00€
Stojné: 0,25€/1min
Spravenie nákupu vodičom: +5€ k jazdnému
Nespevnený alebo neudržiavaný povrch vozovky: 2-20€ k jazdnému (prejazd len so súhlasom vodiča)
Znečistenie vozidla: 20-100€
Zákaz piť jesť a fajčiť vo vozidle.

SEVEN TAXI BREZNO – najekonomickejší odvoz v Brezne pre viac osôb, či jednotlivcov

Naše stanovištia

Nám. gen. M. R. Štefánika 28, Brezno (Dart Club),
Hlavný vchod Nemocnice Brezno (Banisko 273/1)

Created by ADACTAP © 2024 All rights reserved.